dimarts, 21 de desembre de 2010

Proves accés a la universitat per a estudiants de FP

Si esteu estudiant un Cicle Formatiu de Grau Superior i teniu pensat accedir a la Universitat vos interessa saber que el 17 de desembre de 2010 es publicava al BOE la Ordre EDU/3242/2010 que regula el contingut de les proves d'aquests estudiants per millorar la seua nota i accedir al món universitari. Des del proper curs, els estudiants de FP podran presentar-se a la part específica del Selectiu per tal d'augmentar la seua nota mitjana al igual que ho fan els de Batxilerat. Per tant, el sistema utilizat l'any passat pel que la nota s'augmentava automàticament en base a l'expedient ja no valdrà per els pròxims cursos. Per exemple, un estudiant que finalitze el seu cicle amb una mitjana de 8,50, i que vulga fer la preinscripció a una carrera haurà de mirar en quina Àrea de Coneixement està inclosa aquesta i així escollir les assignatures a les que es vol presentar ja que no totes puntuen per igual. Les universitats tenen tables en les que indiquen si la nota de l'assignatura de modalitat de la part específica es multiplica per 0,1 o 0,2. Així, si es presenta a dos asignatures i trau un 6 en una i un 5,50 en altra, i suposant que les dos ponderen 0,2 hauria de sumar a la seua nota 1,20 i 1,10 per tant la seua nota final seria de 10,80 (sobre 14 al igual que els de batxillerat).
Al BOE teniu les vivulacions dels Cicles Formatius amb les Àrees de Coneixement en que s'agrupen les carrerres i a la web de la UA teniu les ponderacions que apliquen en eixa universitat per a cadascuna de les asignatures de modalitat (solen ser similars per a una mateixa carrera en altre lloc però cal confirmar-les). Evidentment, heu d'escollir asignatures que ponderen per als estudis que voleu fer ja que no totes valen per a qualsevol carrera o no ho fan per igual. A la Casa de la Joventut vos poden informar més de tots aquest canvis, així com dels temaris, exàmens d'anys anteriors... Així mateix, anirem actualitzant ací els canvis i/o actualitzacions que es realitzen sobre aquest tema.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada