dijous, 15 d’abril del 2010

Proves accés FP 2010

Del 20 d'abril al 4 de maig està obert el termini per a fer la inscripció a les proves d'accés a cicles formatius per al curs pròxim. Les proves seran el 18 de juny per a Grau Mitjà i l'11 de juny per al Superior. La convocatòria de setembre serà el 2 de setembre per als dos graus. A la web de la Conselleria d'Educació teniu tota la informació (temaris, models d'exàmens, normativa sobre exempcions...). Recordeu que a la Casa de la Joventut vos podem ajudar a resoldre els dubtes que tingueu així com facilitar-vos l'imprés.

Proves de Valencià 2010

Fins el 30 d'abril podeu matricular-vos de les proves de la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià. A la web de la JQCV podeu obtenir l'imprés i molta informació sobre les proves. Si no teniu internet podeu vindre a la Casa de la Joventut i vos facilitarem els tràmits. Una vegada imprés el formulari (3 còpies), es paga al banc i una de les còpies la podeu entregar a la Casa de la Joventut o a l'OMPLI. Una altra còpia se la queda el banc i l´última l'haureu de dur el dia l'exàmen junt el vostre DNI.